waar wij trots op zijn

 

Schaakles vanaf groep 4

Als onderdeel van het vaste rooster krijgen de kinderen in de groepen 4 en 5 schaakles van een echte grootmeester in de schaaksport, 'meester Frank'. 

Spelenderwijs leren de kinderen de kunst van het schaken. Niet alleen is het beheersen van de schaaksport een welkome aanvulling op de algemene ontwikkeling van kinderen, ook wordt hen geleerd hoe zij langdurig concentratie vast kunnen houden.

Muziekles van het Residentie Orkest

Noten kunnen lezen. Viool of piano kunnen bespelen. Muziek kunnen beluisteren en beleven. Allemaal basisingrediënten die thuishoren in goed  muziekonderwijs, maar wat helaas steeds minder gegeven wordt op basisscholen in Nederland. 

Bij ons krijgen de kinderen van de groepen 4 en 5 dat wel, structureel, van vakdocenten van hét Residentie Orkest. 

Continurooster​

Sinds schooljaar 2015-2016 werken wij met een continurooster. 

Dat wil zeggen dat alle kinderen (dus ook van de voor- en vroegschoolse educatie) tussen de middag overblijven. 

Tijdens de pauzes krijgen de kinderen activiteiten aangeboden die verzorgd worden door Mehr Onderwijs. De activiteiten worden bij droog weer buiten georganiseerd op de speelpleinen van zowel het hoofdgebouw als de dependance. Bij slecht weer worden de gym- en speellokalen hiervoor gebruikt.

Bibliotheek

Fijn. lekker chillen met een boek, liggend op een heerlijke bank of op een schapenvacht. Rustig en ontspannen aan tafel je (huis)werk maken. Het kan allemaal in de bieb van Het Galjoen. De ruimte is warm en gezellig ingericht en de kinderen kunnen er de hele dag gebruik van maken. Wanneer ze maar kunnen en hoe lang ze maar kunnen. Heerlijk toch?

Sportprijzen

Regelmatig valt Het Galjoen in de prijzen op sportief gebied, en daar zijn we heel erg trots op. Zo zijn, onder leiding van onze vakleerkracht gymnastiek, onze leerlingen al jaren erg succesvol in het zaalvoetbal. Zo was ons  meisjesteam van groep 8 in 2011 Haags kampioen van het prestigieuze Johan de Witt zaalvoetbaltoernooi. Regelmatig vallen zowel de jongens- als meisjesteams van Het Galjoen binnen de top 3 van Den Haag.

In seizoen 2012-2013 zijn twee meisjesteams van Het Galjoen regiokampioen van Zuid-Holland geworden in de officiële badmintoncompetitie voor meisjes onder 13 jaar. Onze twee meisjesteams, spelend voor badmintonvereniging DKC, zijn in de competitie ongeslagen gebleven en wonnen hierdoor de opstapcompetitie Zuid-Holland.

Naast de mooie prestaties krijgt Het Galjoen met regelmaat sportiviteitsprijzen op diverse sporttoernooien. Misschien betekent dat nog wel het meest.

Gulden Klinker

Schoonmaakmiddagen met onze kinderen, inzamelacties voor goede doelen, goed contact onderhouden met de gemeente en (jeugd)wijkagenten.

Slechts een paar voorbeelden van wat Buurtmoeders Transvaal allemaal doen. Deze moeders, tevens deels lid van onze medezeggenschapsraad, zetten zich breed in voor de leefbaarheid in de wijk. 

In het voorjaar van 2015 ontvingen de Buurtmoeders van wethouder Boudewijn Revis de Gulden Klinker voor hun inzet. Het bedrag van 1000 euro dat zij ontvingen, ging uiteraard geheel naar de kinderen en De Gulden Klinker is prachtig in de bestrating voor de deur van de school gelegd. We zijn trots op de Buurtmoeders maar zijn hen ook zeer dankbaar!

Gedrag en verantwoordelijkheid

Respect tonen. Voor zowel je leerkracht als je medeleerlingen. Onze kinderen krijgen deze boodschap al vanaf het begin mee. Zij leren wat 'oorzaak en gevolg' is. In zowel gedrag als in hun schoolwerk. Het is niet voor niets dat onze groepen tijdens busreizen, schoolreisjes en educatieve uitstapjes complimenten krijgen voor hun gedrag. En zo hoort het. 

 

Brede Buurtschool+

We zijn sinds schooljaar 2015-2016 gestart met de ontwikkeling van Het Galjoen tot een brede buurtschool. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd om talent te ontplooien en te werken aan 21ste eeuwse vaardigheden. Er is naast de basisvakken taal, rekenen en lezen ook aandacht voor onder andere onderzoekend leren, techniek, muziek, creativiteit en expressie.

Verkeersplein en groen schoolplein op de dependance

Op het voorplein van de dependance aan het Arnold Aletrinoplantsoen beschikken wij over een prachtig verkeersplein! Deze is compleet met materiaal zodat we vele situaties visueel kunnen maken voor de kinderen. Zowel als voetganger als fietser is het plein perfect te gebruiken als trainingsmethode. Zo kunnen onze kinderen veilig en voorbereid deelnemen aan het echte verkeer!

Het achterplein is ingericht als groen schoolplein. Een waar paradijs voor de groepen 1 t/m 3! De leerlingen kunnen hier spelen, (hutten) bouwen, klauteren, glijden en les krijgen in de leshoek.

© 2019 OBS Het Galjoen     Anna Blamanplein 15     

                                        2525 ZV Den Haag        

                                        070 380 34 16            

                                        info@obsgaljoen.nl      

Volg ons op facebook!

  • Facebook Social Icon