top of page

de vreedzame school

 

De Vreedzame School is een programma voor het verbeteren van de omgang met elkaar en het op een informele manier leren ontwikkelen van en trainen in democratisch burgerschap.

De klas en de school worden gezien als een leefgemeenschap en tegelijk oefenplaats waarin de kinderen kunnen oefenen met vaardigheden waardoor zij competenties ontwikkelen die nodig zijn voor het deelnemen aan onze democratische samenleving.

Conflicthantering staat hierbij centraal.

 

Daarnaast speelt leerlingparticipatie een grote rol binnen het programma; Kinderen worden gehoord en gezien, krijgen een stem en leren om samen beslissingen te nemen. Hierdoor voelen de kinderen zich verantwoordelijk voor elkaar én voor de gemeenschap, maar ook leren zij open te staan voor elkaars verschillen en deze vooral te respecteren!

Door middel van de methode waarmee de kinderen wekelijks werken, raken zij vertrouwd met het programma en de verschillende thema’s die de methode aanbiedt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de Vreedzame School werken we door middel van thema’s aan onder andere de volgende leerlingcompetenties:

 

Overleg, menings- en besluitvorming

 • Een standpunt hebben, ervoor opkomen en openstaan voor die van anderen

 • Bereid zijn om van standpunt te veranderen en het sluiten van compromissen

 • Debatteren en argumenteren

 

Omgaan met conflicten

 • Inzicht in en kennis van conflictoplossing

 • Onderhandelen en verplaatsen in de positie van anderen

 • Vermijden van fysiek of mentaal geweld

 • Kennis van mediatie en het omgaan met mediatievaardigheden

 • Omgaan met boosheid in conflictsituaties

 

Verantwoordelijkheid voor de gemeenschap

 • Verantwoordelijkheid en zorgzaamheid voor elkaar, de klas, de school en de omgeving

 • Meepraten en meedenken (participatie)

 • Aan de regels houden

 • Samenwerking en behulpzaamheid

 

Openstaan voor verschillen

 • Aanpassen aan andermans regels en gewoonten

 • Tolerantie voor ieders godsdienst, levensstijl, cultuur en meningsuiting

 • Verschil kennen tussen vooroordeel en oordeel

 • Kennis van en respect voor levensbeschouwelijke stromingen

 

Democratische geletterdheid

 • Kennis van democratische instituties zoals de Tweede Kamer en de grondwet

 • Kennis van democratische spelregels (rechten en plichten)

 • Kennis van democratische principes zoals verkiezingen en vertegenwoordiging

 • Rol van de media in een democratie

bottom of page