top of page

Identiteitsbewijs

Wij geloven dat ieder kind de kans verdient om zich te ontwikkelen tot een persoon die van betekenis is voor anderen. Daarom is ieder kind van betekenis voor ons. Het is ook onze overtuiging dat een samenleving behoefte heeft aan mensen die zich verantwoordelijk voor elkaar weten en daarnaar handelen.
Die samenleving begint in het gezin en in de school. Thuis en school moeten stabiele en vertrouwde en veilige plaatsen zijn voor kinderen, zodat zij goed voorbereid in het leven kunnen staan.
Wij zien echter dat wij, onze leerlingen en hun ouders steeds te maken krijgen met verharding, zoals de straatcultuur en gebrek aan respect voor elkaar. We zien dat het voor onze leerlingen lang niet altijd veilig genoeg is.
We zien dat leerlingen in onze wijk opgroeien in verschillende culturen en met meerdere talen. We zien daarom ook dat leerlingen in onze wijk meer moeite moeten doen om staande te blijven.
Wat we ook zien is de kracht van de gemeenschap, juist vanwege verschillende culturen. Wij, ouders en school, zijn ons bewust van de grote invloed die we hebben op kinderen. Zo bezien zien we de school in het verlengde van thuis liggen: een krachtig bondgenootschap in de wijk.
Het is onze missie leerlingen spelenderwijs te leren om juist te handelen.
'Leren door (gewoon te) doen' is ons motto. Onze school is de werkplaats waarin het leven geoefend wordt.
Leerlingen die bij ons van school komen, staan stevig in hun schoenen. Zij hebben reële verwachtingen van wat zij kunnen. Zij weten zich verantwoordelijk voor een ander en zij kunnen zich goed aanpassen.
Wij kunnen dit, omdat we een team zijn. Een team dat hart heeft voor leerlingen. Een team dat de samenwerking zoekt met ouders. Een team dat weet wat er in de wijk leeft. We weten dat Het Galjoen onmisbaar is in de wijk. Samen met ouders en andere partners zorgen we voor samenhang in de buurt.
De kracht van het team van het Galjoen is oplossingsgericht handelen en kindgericht denken. Daarvoor vormen we een leergemeenschap en dagen we onszelf voortdurend uit om onze leerkrachtvaardigheden te verbeteren. Bemanningsleden van het Galjoen
  • verstaan hun vak en streven ernaar om het elke dag beter te doen;
  • staan stevig in hun schoenen;
  • kunnen laveren;
  • zijn teamspelers en doorzetters;
  • genieten ervan om het jonge scheepsvolk voorbij de horizon te laten kijken.
We zijn herkenbaar aan de kernwaarden:
  • Kennis. We werken hard en dagen onszelf uit om te leren;
  • Veiligheid. We voelen ons veilig en prettig op school;
  • Verantwoordelijkheid. We zijn verantwoordelijk voor onszelf, voor elkaar, en voor onze omgeving;
  • Samenwerken. We werken samen en vertrouwen elkaar;
  • Zelfvertrouwen. We zijn trots op wie we zijn en wat we bereiken.
bottom of page