top of page

sociale veiligheid met m5:

de meldbox tegen pesten

Veiligheid en pesten

Aan boord van Het Galjoen stellen wij de veiligheid van onze leerlingen boven alles. Want een kind kan zich pas echt ontwikkelen wanneer het zich veilig voelt én is.

Iedere school heeft te maken met pestgedrag. Op Het Galjoen beperken we pestgedrag samen tot een minimum. Daarvoor gebruiken we de M5-methodiek voor sociale veiligheid.

M5: Iedereen helpen

Structureel pesten onttrekt zich veelal aan onze waarneming. Pesten is het gevolg van een onveilige omgeving. Als volwassenen niet zorgen voor veiligheid, dan regelen kinderen dat zelf. Door te pesten. En daarom hebben kinderen die pesten en kinderen die gepest worden hulp nodig van hun omgeving.

Om duidelijk te krijgen hoe die omgeving eruitziet, werken wij volgens de M5-methode.

Gedrag dat onaardig is, wordt gemeld. Deze methode zorgt ervoor dat ieder kind zich weer veilig gaat voelen en pesten niet meer nodig is. (Voor meer informatie over de M5-aanpak, klik hier.)

De M5-Meldbox

M5 maakt gebruik van een systeem waarin pesten gemeld kan worden: De M5-Meldbox.

Iedereen die gepest wordt of ziet dat er gepest wordt, kan een melding maken. Zo krijgen wij als team van Het Galjoen inzichtelijk wat er gebeurt en kunnen we in actie komen.

Niet om te straffen, maar om te stoppen.

Pesten melden

Via de groene knop kan pesten worden gemeld. Deze knop staat bovenaan iedere pagina van de website. Het is belangrijk om pestgedrag iedere keer opnieuw te melden zodat wij weten of het gaat om eenmalig pestgedrag of om structureel pestgedrag. Melden van pesten kan door iedereen gedaan worden die betrokken is bij de school, mits het over gedrag van leerlingen gaat.

Privacy

We gaan op Het Galjoen zeer zorgvuldig met de privacy van de leerlingen om.

De M5-Meldbox heeft het Nederlands Privacy Keurmerk gekregen. De M5 groep gaat met privacy om zoals het hoort en won hiermee dan ook de Nationaal Privacy Innovatie Award.

image.png
privacy keurmerk.png
bottom of page