top of page

Maatregelen Coronavirus

Zondag 15 maart heeft het kabinet bekend gemaakt dat alle scholen en kinderopvang vanaf maandag 16 maart sluiten. De sluiting geldt vooralsnog tot en met maandag 6 april 2020.

We begrijpen dat de gevolgen van dit besluit voor u als ouder/verzorger groot zijn. In bijgevoegde brief vindt u verdere uitleg.

Wanneer u (beide) werkzaam bent in een cruciale beroepsgroep is er opvang mogelijk. De rijksoverheid heeft een lijst met deze beroepen gepubliceerd:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Voorwaarde voor deze opvang is wel dat uw kind vrij is van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Hiervoor zullen een beperkt aantal medewerkers op school aanwezig zijn.

Op dit moment werkt het team met man en macht aan onderwijs op afstand. Ik zal u hier waarschijnlijk morgen in de loop van de dag verder over informeren. Het team van OBS Het Galjoen zal haar uiterste best doen om uw kind zo goed als mogelijk van onderwijs te kunnen voorzien.

Ik wens u allen veel sterkte in deze uitzonderlijke situatie. 

 

Voor vragen verwijs ik naar www.dehaagsescholen.nl en kunt u via e-mail of  Social School bij mij of Linda de Grood terecht.

 

Met vriendelijke groet,

mede namens het team van Het Galjoen,

Leonie Thush (l.thush@obsgaljoen.nl)

Linda de Grood (l.degrood@obsgaljoen.nl)

directie OBS Het Galjoen

bottom of page