1/5
In het kort

Het is onze missie leerlingen spelenderwijs te leren om juist te handelen.

Leren door (gewoon te) doen is ons motto. Onze school is de werkplaats waarin het leven geoefend wordt.
Leerlingen die bij ons van school komen, staan stevig in hun schoenen. Zij hebben reële verwachtingen van wat zij kunnen. Zij weten zich verantwoordelijk voor een ander en zij kunnen zich goed aanpassen.
Kwaliteit

 

 

Uiteraard wilt u graag weten hoe Het Galjoen ervoor staat voordat u uw kind inschrijft.

Alle informatie, zoals geografische ligging, Cito-scores en het inspectierapport kunt u overzichtelijk in het schoolvenster terugvinden op scholenopdekaart.nl. Zo komt u achteraf nooit voor verrassingen te staan. 

Aantoonbaar en gemeten de eerste sociaal veilige school van Den Haag!

Op het Galjoen heeft de veiligheid van de leerlingen de hoogste prioriteit.

Immers, een kind kan zich pas ontwikkelen wanneer het zich veilig voelt, en dit ook is.

Helaas hebben alle scholen te maken met pestgedrag. Om dit op Het Galjoen tot een minimum te beperken, werken wij volgens de M5-methode, een bewezen succesvol en bekroond instrument om scholen sociaal veilig te maken. En met succes.

Inmiddels zijn wij een gecertificeerde M5-school. Dat wil zeggen dat Het Galjoen als eerste basisschool van Den Haag een gemeten sociaal veilige school is.

En daar zijn we héél erg trots op.

Lees meer over het geheim van M5...

image.png

 

 

Met ingang van schooljaar 2016-2017 zijn wij officieel een

Vreedzame School. Van democratisch burgerschap tot conflicthantering en acceptatie, aan boord van Het Galjoen werken we er keihard aan.

Lees meer over De Vreedzame School...

vreedzameschool.png

© 2019 OBS Het Galjoen     Anna Blamanplein 15     

                                        2525 ZV Den Haag        

                                        070 380 34 16            

                                        info@obsgaljoen.nl      

Volg ons op facebook!

  • Facebook Social Icon